Ungarische Staatsbahn      V63

MAV V63 032 (22.03.1992, Hegyeshalom)

MAV V63 032 (22.03.1992, Hegyeshalom)

MAV V63 039 (28.06.1992, Hegyeshalom)

MAV V63 039 (28.06.1992, Hegyeshalom)

MAV V63 044 (22.03.1992, Bratislava)

MAV V63 044 (22.03.1992, Bratislava)

MAV V63 138 (27.10.1993, Hegyeshalom)

MAV V63 138 (27.10.1993, Hegyeshalom)

 

Zurück zur Auswahl der Baureihen

 

Letzte Aktualisierung am 17.06.2019

Valid HTML 4.01